BUDOWA UL. JAGODOWEJ

Zakończono główne prace przy budowie ul. Jagodowej w Dębogórzu. Długość odcinka to około 400 m. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa, skrzyżowania, zagospodarowanie terenów zielonych oraz fragment drogi z płyt jumbo. Inwestycja jest realizowana w oparciu o Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych.

REGATY SOŁECKIE W MECHELINKACH

W niedzielę 7 sierpnia 2016 r. odbyły się V Regaty Sołeckie w Mechelinkach. Sołectwo Dębogórze było reprezentowane przez załogę w składzie: Marcin Majek, Andrzej Borysiuk i Karol Białek. Nie ukrywam że wcześniej niewiele mieliśmy wspólnego z żeglarstwem, jednak postanowiliśmy godnie reprezentować Dębogórze. W zawodach zajęliśmy miejsce tuż za podium czyli czwarte. Najważniejsze że wszystkie wyścigi ukończyliśmy a z każdym następnym radziliśmy sobie coraz lepiej. Najważniejsze to wspaniała zabawa. Gratulujemy drużynie z Mostów zwycięstwa. Mamy mocne postanowienie aby w przyszłym roku puchar powędrował do Dębogórza. Poniżej krótka fotorelacja.

Pozdrawiam

Marcin Majek

 

PARKING LEŚNY PRZY UL. PARTYZANTÓW

Powstaje parking leśny w Dębogórzu przy ul. Partyzantów. W 2015 roku pisałem do Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie budowy w tym miejscu parkingu, rozmawiałem też z leśniczym z Dębogórza, oraz z przedstawicielami Nadleśnictwa. Cieszę się że udało się rozpocząć realizację tego zadania.

W tym miejscu od wielu lat parkują samochody, mieszkańcy Gminy Kosakowo oraz Rumi często korzystają z uroków Lasów Dębogórskich. Z informacji jakie mam w tym roku jest planowane częściowe zagospodarowanie terenu parkingu, natomiast w przyszłym roku powinny zostać zakończone prace.

 

Marcin Majek

 

FESTYN RODZINNY W DĘBOGÓRZU

 

 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE W DĘBOGÓRZU

 

 

JÓZEF MELZER SOŁTYSEM ROKU 2015 – GRATULACJE!

Szanowni Państwo.

 

Miło mi poinformować że Sołtys wsi Dębogórze Pan Józef Melzer został sołtysem roku 2015 w konkursie organizowanym przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.  Nie ukrywam że takie wyróżnienie jest efektem wieloletniej pracy na rzecz Naszej społeczności. Panu Józefowi składam gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy społecznej i samorządowej.

 

Z wyrazami szacunku

Marcin Majek

Sołtys Roku 2015

OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Trwają prace nad oczyszczeniem zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej w pobliżu szkoły w Dębogórzu. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące prace:

  1. odłowienie ryb ze zbiornika i wpuszczenie ich do stawu przy Domu Kaszubskim w Dębogórzu

  2. spuszczenie wody ze zbiornika

  3. gruntowne oczyszczenie dna zbiornika

  4. wyłożenie od środka obrzeża zbiornika płytami jumbo

  5. wykonanie podsypki dna zbiornika żwirem

 

Prace powinny zakończyć się jeszcze w maju

 

 

BUDOWA UL. JAGODOWEJ W DĘBOGÓRZU

Miło mi poinformować że w kwietniu 2016 r. rozpoczęła się budowa ul. Jagodowej. Zgodnie z zawartą umową i warunkami przetargu prace powinny się zakończyć do 30 czerwca 2016 r. Zakres prac obejmuje odcinek od ul. Grzybowej do ul. Leśna Polana ( około 460 m). Na całym odcinku zaprojektowane są skrzyżowania z drogami dojazdowymi, pobocza obsiane trawą, elementy spowolnienia ruchu. Nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,5 m. Całe zadanie jest efektem opracowanego Harmonogramu Budowy i Modernizacji Dróg Gminnych. Poniżej kilka zdjęć oraz dokumentacja dla tej inwestycji.

 

Z wyrazami szacunku

Marcin Majek

 

 

 

STRATEGIA ZIEMI PUCKIEJ

W dniu 23 kwietnia 2016 r. odbyła się uroczysta sesja wszystkich rad Powiatu Puckiego. Na tej sesji została podjęta uchwała o przyjęciu Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016-2025 wraz z załącznikiem Zatoka Pucka i Infrastruktura Portowa. Dokument ten bardzo wyraźnie opisuje założenia jakie zostały przyjęte na najbliższe lata w stosunku do całego Powiatu Puckiego i terenów morskich. To co najważniejsze to fakt że wszystkie wnioski Gminy Kosakowo zostały uwzględnione. Główne cele w stosunku do Gminy Kosakowo to np: wspólne wspieranie działań na rzecz budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, jako najważniejszej trasy komunikacyjnej dla całego Powiatu. Połączenie Aglomeracji Trójmiejskiej z Powiatem Puckim poprzez Pomorską Kolej Metropolitarną. Budowa nowych dróg na terenie Naszej Gminy, Obwodnicy Pierwoszyna i Ul. Chmielnej -Paska jako drogi łączącej Dębogórze z Suchym Dworem. W stosunku do terenów Zatoki Puckiej najważniejsze plany to: przedłużenie mola w Rewie do około 100 m, budowa falochronu przy Przystani w Mechelinkach oraz budowa Ekomariny w Mostach.

Plany bardzo ambitne, ale nie niemożliwe do zrealizowania. Pytanie ile z tych założeń stanie się rzeczywistością? Odpowiedź na to pytanie nie leży w Pucku ale w Gminie Kosakowo. Aby uchwalony właśnie dokument nie stał się zwykłą makulaturą, o której przypomnimy sobie w 2025 roku musimy zacząć konsekwentnie działać w kierunku ich realizacji założonych celów. Mam nadzieję że w niedługim czasie Gmina Kosakowo podejmie konkretne działania aby uchwalone dzisiaj plany zaczęły nabierać realnego znaczenia.

Marcin Majek

 

 

Strategia Ziemi Puckiej _ kwiecień 2016

Zał 1 do SZP 2016-2025 _ Zatoka Pucka kwiecień 2016-1